​Pædagogisk profil

​Bøvling Børnehus er en privat daginstitution, der rummer både vuggestue og børnehave. I begge afdelinger har vi aldersopdelte stuer, så vi bedst muligt kan målrette aktiviteterne, til børnene i en rivende udvikling. Samtidig har vi et tæt samarbejde i hele huset, der gør, at børnene også har glæde af, at store og små kan lære af hinanden. Vi er en daginstitution der arbejder ud fra det Grundtvigske menneskesyn.

At arbejde ud fra det Grundtvigske menneskesyn, betyder blandt andet, at mennesket som udgangspunkt er godt, og at vi alle er lige meget værd. Det er den måde vi møder børn, forældre, kolleger og alle andre der færdes i vores hus. I det positive møde, udvikler vi os. I den daglige samtale lære vi at lytte og tale, og på den måde lære vi også hinanden at kende.

Fællesskabet har stor betydning for den ”Alsidige personlige udvikling”, for det er ved at spejle sig i andre at man lære om og udvikler sig selv.

I samværet med andre vil der altid være spilleregler og sociale samværsformer, der skal overholdes. De er med til at udvikle vores ”sociale kompetencer”. Vi lærer at egen væremåde har konsekvenser (positive/negative), for vores samvær med andre mennesker.

Sproglig udvikling” kommer gennem arbejdet med det levende ord. Gennem det talte sprog navngiver vi verden – sætter ord på alt. Det sker gennem sange, rim/remser, historier/fortællinger og samtalen. Vi skaber på den måde vores bevidsthed

I det Grundtvig/Koldske menneskesyn ses mennesket som et søgende væsen, der altid vil stille spørgsmål og søge svar. Denne nysgerrighed bruger vi blandt andet, når vi udforsker ”naturen og naturfænomener”.

Vi mener, bedste læring for børn går gennem ”krop og bevægelse”. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag. Det er med, når vi giver børnene læring gennem oplevelser. F.eks.: bliver en klit ikke kun et ord i vores ordforråd, når vi har løbet op og ned af den. Den bliver en del af vores bevidsthed.

I de levende traditioner der er året igennem introduceres forskellige kulturelle/års bestemte traditioner. Traditioner der bliver levende gennem kreative udtryksformer. Det giver tilsammen indblik i ”kulturelle udtryksformer og værdier”.

I dagligdagen arbejder vi ud fra disse grundtanker, med det pædagogiske redskab Programteorier. Programteorierne gør vores pædagogiske arbejde målrettet, og sikrer at vi opfylder de målsætninger, vi har sat i huset, samt de målsætninger der fra regeringen er sat i de overordnede pædagogiske læreplaner.

Vi arbejder med de 6 læreplans temaer (uddybes under afsnit Pædagogiske læreplaner) som er et lovkrav. De sikre, at vi kommer rundt om det hele barn. Læreplanerne har vi koblet sammen med elementer fra et Grundtvigske menneskesyn, der er grundessensen i vores pædagogiske arbejde.

Bøvling Børnehus

Lillebjergvej 50

7650 Bøvlingbjerg

Tlf.: 97 88 82 56