FORÆLDREMØDE TORSDAG D. 1. NOVEMBER KL. 19.00

Aftenens program:

·​Velkommen

Oplæg i fælles plenum med Lisbeth Agger – om De Utrolige År ( DUÅ).

De Utrolige År (DUÅ) har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil både mellem børn og deres forældre og mellem børn og pædagoger. Herigennem kan man fremme børns sociale kompetencer og deres evne til læring og selvregulering.

·​Vi går ud i børnenes grupper, til et dialogmøde - hvor I skal have kaffe og kage – mens gruppens voksne fortæller om, hvad der rører sig i grupperne samt forskellige tiltag / opgaver.

·​Tak for i aften.

De venligste hilsner fra Personalet

Til- og framelding på intra.

Bøvling Børnehus

Lillebjergvej 50

7650 Bøvlingbjerg

Tlf.: 97 88 82 56