​                                                               Græskartur 🎃
​Invitation Vennekredsen for Bøvling Børnehus vil hermed gerne invitere alle med på græskartur d. 9. november kl. 16.00 Græskarturen er et nyt arrangement, hvor vi mødes for at gå en hyggelig stemningstur, med små overraskelser, lavet af byens børnehavebørn. Måske møder vi en lille heks på vores vej. Turen er lavet, så alle kan være med.Efter turen er alle velkomne til fællesspisning i børnehuset, hvor menuen står på varm suppe med tilbehør.

​Efterfølgende serveres der kage og kaffe. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer. Der vil være musikalsk underholdning under spisningen. ​Vi beder om tilmelding senest d. 2. november. Det er muligt at skrive sig på listen i børnehuset, via foreningens facebookside: Bøvling Børnehus’ Venner eller på telefonnummer: 51946208Angiv venligst antal børn og voksne.Det er muligt at betale kontant og med mobilepay på selve dagen.​Med venlig hilsen bestyrelsen for Børnehusets Venner ​
Program:Start kl. 16 ved Bøvling Børnehus Fællesspisning kl. 17.30 med efterfølgende kaffe og kage 
​Voksne 40.-Børn (Under 12 år) 25.-Tilmelding senest d. 2. november
​________________________________________________________________________


                                                    ​​Velkommen til ARBEJDSDAG

                                                         D. 17. november. Kl. 9.00
                                          Skriv dig meget gerne på listen på vores tavle

                                                      Vi glæder os til at jer😊
                                              Med venlig hilsen Børnehusets Venner

​_________________________________________________________________________

Dagsorden og referat fra mødet 11 oktober 2018

Tilstede: Marianne, Lotte, og Mette

Punkt 1: Dagsorden og referater

-​Dagsorden og referat skal lægges på intra

Punkt 2: Betaling og kontingent

·​Hvordan opbygger vi et bedre system til indbetaling af kontingent?

o​Skal vi overveje at bruge penge på en mobilepay?

o​Hvis vi får mobilepay, ville det være nemmere for os, at får styr på medlemmer og indbetalinger, samt at man kan sende henvisninger til vores medlemmerne vis mobilepay.

Vi har valgt at oprette en mobilepay, så det bliver nemmere for os at holde styr på betaling. Mange har efterspurgt det, og derfor har vi valgt at oprette det. Og vi vurdere at det er givet godt ud.

Mobilepay nr. 73098

·​Vi skal have lavet en opdateret liste af medlemmer og deres oplysninger

o​Vi er nød til at lave en persondataforordning, da vi har personlige oplysninger på vores medlemmer.

Vi skal have en underskrift fra alle vores medlemmer, da vi beder om telefonnummer og e-mail. Vi har gennemgået en skabelon omkring privatlivspolitik, og den rettes til så den passer til vores forening.

·​Vi skal have lavet en ny folder, hvor i alle oplysninger om vores forening fremgår.

Vi kan nu oplyse mobilepay, og kontaktoplysninger som telefonnr. På foreningens medlemmer og foreningens mail. Evt. billeder af legende børn og af noget af det arbejde vi laver(tjek Facebook).

Formand: Mette Thilkjær Nielsen, 51946208,
Næstformand: Marianne Bredahl Rasmussen, 22411228

Kasser: Freja Ruby
Sekretær: Lotte Bonde Nielsen, 27851324

Menig medlem: Dan Søgaard Ditlevsen, 22641234

Foreningens mail: boernehusets.venner@gmail.com

Facebook: Vennekredsen for Bøvling Børnehus

Punkt 3: Økonomi

·​Gennemgå vores økonomi

Ud fra regnskabet kan vi se at vi har ca. 36 betalende medlemmer i 2017 og 1. halvdel af 2018

·​Sponsorater fra lokale firmaer: hvordan kan vi bygge et system op, som gør, at vi sikre os sponsorater flere år frem.

Skal vi stemme døre igen. ? Vi kan bruge vores nye folder, og lave en ekstra med en god ”salgstale” og vi kan snakke med bestyrelsen og Børnehuset og få en udtalelse fra dem. Kan den laves inden for 14 dage. ?
Der skal udformes en form for kontrakt, hvorpå firmaerne forpligter sig til at give et sponsorat af 3-4 års varighed

·​Stemme døre: Gerne uge 44 eller uge 45.

Have folder med til folk, og sponsor skrab.?

·​Sponsorater i Lemvig: snakke mere med Tom om, hvad han gjorde sidste år.

Afventer til foråret 2019

·​Ny kasser: Overdragelse fra Elsebeth til Freja

·​Studietur til Outrup børnehave

Punkt 4: Fonde

·​Hvordan kommer vi i gang:

o​Hvem kan vi søge hos som Grønne Spire

·​Ideer til fonde:

o​LAG Lemvig (Mette)

o​DGI (Lotte)

o​Lotto og tipsmidler: (Marianne)

o​Carlsberg fonden (Freja)

o​Thisted forsikring: Danmarks sammenhold (går sammen med andre foreninger i området og lave en video fra sit område. Hvad kan vi/hvad vil vi) – pengene skal fordeles i de involverede foreninger.)

o​Friluftsrådet (Jakob)

o​Grønne partnerskaber. (Jakob)

Punkt 5: Praktiske ting der kan gøres nu

Arbejdsliste: Tage er ved at lave en liste med billeder og opgavebeskrivelser af de opgaver, der gerne skal laves nu og her. Mette laver liste færdig. Vi skal have søgt forældre, der vil hjælpe med disse opgaver hurtigt. Vi arbejder på at lave en arbejdsdag i løbet af efterårets.

Legeplads her og nu

·​Stativ med sansegynge, fornyelse af bånd:

o​Hvor meget skal der bruges?

o​Købes

·​De gamle A-legehuse: Vi er mest til rive ned, og søge HjemogFix om nye materialer.

·​Butikken: Starter med at save ned, også bygge en ny med underlag, når budgettet er til det.

·​Plastikhætter på gyngestativ: hvor store skal de være, og hvor mange skal vi bruge?

·​Flagstænger: Skal der bruges en plastikknop og hvor stor skal den være? Skal der ny snor til begge flagstænger?

·​Olierer legeborg: Christian Hansen vil gerne hjælpe med at skaffe olie til dette. Spøger i Stark om de måske vil sponsorer til dette.

·​Malenes far kunne evt. lave heste ud af resterne af Rubinatræ fra legepladsen.

·​Forslag om nye bord-bænke sæt?

·​Maling af bålhytte og stolper til hængekøjer. Spørger om sponsorater til dette.

·​Elsebeth har ønske om en stor bænk til tumlerummet i vuggestuen. Søger materialer ved HjemogFix.

·​Påmindelse om græsslåning kan gøres ved en lille ”græsslåmaskine” der kan sættes på børnenes kasser. Der skal hænges en seddel op i skuret med kontakt til Freja og Martin hvis der er problemer med maskinen. Lotte laver skilt.

·​Huller i vejen, kan der gøres noget så de ikke kommer så hurtigt igen.

·​Ønske om træer langs hegnet ved vuggestuen. Vi må gerne hente træer i skoven hos Mariannes forældre. Med på arbejdsliste. Søge hjælp til at grave rande langs hegnet, folk til at hente og plante træer.

·​Nye ting til vuggestuebørnene? Kan vi få det til at se lidt mere inspirerende ud?

Punkt 6: Praktiske grise

·​Omdøbes til ”Børnenes hjælpere”

·​Det er helt i orden med børnehaven, at der bliver arbejdet i åbningstiden

·​Der skal findes arbejdsdatoer. Findes i samarbejde med Helle

·​Har vi redskaber til dette? Nej, vi skal bede folk om selv at have med.

·​Kaffepauser? Kan der laves en ordning, så ”Grisene” kan få en pause med lidt brød til undervejs.

·​Vil gerne have dette op at køre i løbet af foråret

Punkt 7: Græskarløb

·​Børnehaven er med på ideen. Der må bare ikke bruges personaleresurser på dette.

·​Hvornår/Hvordan 9/11 kl. 16

·​Reklame for arrangementet ​

o​Børnehuset lægger billeder op af udarbejdelsen af græskar.

o​Udarbejde plakater til hallen, brugsen, plejehjemmet, Hornvarefabrikken, Tandlægen, Friskolen, Efterskolen, Varmeværket, Tavler i byen, Tanken.

o​Vores facebookside, børnehusets facebookside (+ intra), bøvlings side, valgmenighedens facebookside, BUF facebookside, Hallens facebookside, Friskolens facebookside (+ intra evt.)

·​Forsøge at tale med Brugsen om de kan være behjælpelige med at sponsorer græskar.

·​Program:

o​Start kl 16

o​Fælles gåtur som er tilgængelig for både børn og voksne

§​Børnene har udsmykket gåturen

o​Tur ned til anlægget

o​Fællesspisning kl. 17:30

§​40 kr. for voksne

§​25 kr. for børn

o​Efter gåturen skal vi lunes med en dejlig varm suppe med lidt tilbehør.

o​Eventuelt indslag fra ungdommen i byen

o​Efterfølgende serveres der kage til alle.

o​S.U d. 2/11

§​Medbringe lommelygte.

Praktiske opgaver til bestyresen:

·​Plakater: Mette og Dan

·​Suppe: Lotte

·​Brød: Lotte

·​Græskar: Mette

·​Oppyntning af omgivelserne.

·​Sætte græskar ud.

·​Mette vil spørge skolen om de har nogle el-lys som vi må låne til græskarene.

·​Spøger efterskolen, om nogle af deres elever kan hjælpe til med at skabe hygge stemning på turen.

EVT:

·​Julekort til medlemmer

·​Få lavet vores eget logo

·​Facebook siden skal omdøbes til ”Børnehusets venner”

________________________________________________________________________________​​​PRIVAT - POLITIK
Privatlivspolitik for Børnehusets Venner. (Udarbejdet d. 22/10 2018)

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Hvis man efterfølgende ikke ønsker at vi skal være I besiddelse af jeres oplysninger bedes I henvende jer til bestyrelsesmedlemmerne fra “Børnehusets Venner”.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personlige oplysninger

Bøvling Børnehus’ Venner er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Freja Ruby Olsen

Adresse: Tangsøgade 53

CVR nummer: 0036997567

Telefonnummer: 30223693

Mail: Boernehusets.venner@gmail.com

Hjemmeside: “Bøvling Børnehus’ Venner” på FACEBOOK.

Behandling af personoplysninger

1.​Medlemsoplysninger:

-​Almindelige personoplysninger: fx kontaktoplysninger som fulde navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer samt mailadresse.

2.​Oplysninger om frivillige:

-​Almindelige personoplysninger: fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser.

Foreningens formål med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

-​At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

-​At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

-​At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

-​At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

​Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

-​At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev

-​At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

-​At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

-​At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

-​At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

-​At vi har overblik over frivilliges erfaringer og kompetencer.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

-​At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

-​At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

-​At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

-​At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

-​At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre udenfor foreningen, - fx til brug af markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophøre. Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

-​Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

-​Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

-​Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

-​Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

-​Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes tilmarkedsføring

-​Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

Bøvling Børnehus

Lillebjergvej 50

7650 Bøvlingbjerg

Tlf.: 97 88 82 56