Læreplaner

Lovgivningen for læreplaner i daginstitioner for 0-6 år.

Pædagogisk læreplan for Springfrøerne og Humlebierne i Bøvling Børnehus.

I Bøvling Børnehus har vi valgt, at opbygge de pædagogiske læreplaner på følgende måde. Dagtilbudslovens § 8 er skrevet ordret ind, så alle har mulighed for at se, hvad der helt konkret bliver forlangt fra ministeriets side.

Efterfølgende er målene for hvert af de seks temaer beskrevet.

Til at arbejde med målene i praksis, har vi valgt at bruge ”progranteori” fra evaluerings instituttet.

Afslutningsvis under hvert tema, er de ønskede kompetencer beskrevet.

Dagtilbudsloven.

§8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2, år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og for hvordan læreplanen evalueres.

Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.

Stk. 5. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje.

1) Alsidig personlig udvikling.

Målene for temaet:

- Barnet udvikler selvværd

- Barnet kan håndtere grænsesætning

- Barnet udvikler fantasi og kreative kompetencer

- Barnet viser følelser

- Barnet udvikler stillingtagen

- Barnet kan motiveres

- Barnet udvikler vedholdenhed

Målene er nået når barnet:

- Har selvværd

- Er selvhjulpen svarende til dets alderstrin

- Er tryg og glad

- Er i harmoni med sig selv

- Viser tryghed og tillid gennem leg

- Viser tryghed og tillid ved andre end primære personer

- Kan forstå og modtage en besked

- Kan sige til og fra

- Kan vise følelser

- Kan koncentrere sig alderssvarende

- Er nysgerrig og undersøgende

- Kan håndtere grænsesætning

- Kan motiveres

- Er vedholdende

2) Sociale kompetencer.

Målene for temaet:

- Barnet kan etablere fællesskaber med andre

- Barnet kan føle og udtrykke empati

- Barnet har respekt for andre og kan indgå i sammenhæng med andre

- Barnet kender til demokratiske værdier

Målene er nået når barnet:

- Kan etablere fællesskaber med andre børn

- Har respekt for andre

- Kan indgå i sammenhæng med andre

- Oplever tryghed og tillid i relationerne til såvel børn som voksne

- Viser omsorg

- Kan aflæse verbale og nonverbale signaler

- Kan vente på tur

- Kan vise respekt for andre

- Kan give plads til andre

3) Sproglig udvikling.

Målene for temaet:

- Barnet udvikler et godt ordforråd og en god udtale

- Barnet får kendskab til skriftsproget, rim og remser

- Barnet får kendskab til eksistensen af tal og bogstaver og hvad de bruges til

- Barnet får kendskab til IT/medier og kommunikation

Målene er nået når barnet:

- Har en alderssvarende udtale

- Har et alderssvarende ordforråd

- Kan nonverbalt udtrykke, hvad det gerne vil

- Kan opbygge sætninger

- Kan rime og sige remser

- Udforsker sproget gennem højtlæsning, vrøvle ord, råb m. m

- Kan enkelte sangtekster

- Kan lytte til historie

- Kan modtage og forstå kollektive beskeder

4) Krop og bevægelse.

Målene for temaet:

- Barnet har kendskab til sundhed og ernæring

- Barnet har mulighed for fysisk aktivitet

- Barnet behersker og praktisere fin - og grov motoriske bevægelser

- Barnet kender til dagtilbuddets fysiske muligheder

- Barnet kender til lokalområdets fysiske muligheder

Målene er nået når barnet:

- Er sund at se på

- Er blevet udfordret såvel kropslig som sanselig

- Er velernæret, har fået ernæringsrigtige måltider

- Er blevet støttet i deres forståelse og respekt for egen kropslighed

- Kan udtrykke glæde og begejstring ved motorisk udfoldelse

- Kan udpege og sætte ord på ydre kropsdele

- Kan gå op og ned af trapper

- Kan klatre, løbe, hoppe og balancere

- Kan koordinere øje og hånd

- Har begyndende forståelse for personlig hygiejne

5) Natur og naturfænomener.

Målene for temaet:

- Barnet får respekt for naturen

- Barnet får kendskab til naturen

- Barnet får kendskab til miljøet

- Barnet opøver logisk tænkning

- Barnet kender til vægt

- Barnet kender til former

- Barnet kender til antal

Målene er nået når barnet:

- Har oplevet naturfænomener gennem alle sanser

- Oplever naturen som rum til vilde aktiviteter

- Oplever naturen som rum til stille aktiviteter

- Har interesse i ude liv

- Ønsker at udforske naturen

- Glædes over turer i nærmiljøet

- Har sanset elementerne jord, vand, ild og luft

- Er opmærksom på ting i naturen

- Kan fordybe sig i og undersøge ting i naturen

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Målene for temaet:

- Barnet får mulighed for at bruge sanserne via tegning

- Barnet får mulighed for at bruge sanserne via musik

- Barnet får mulighed for at bruge sanserne via dramatik

- Barnet får mulighed for at bruge sanserne via ler, o.l.

- Barnet får kendskab til forskellige udtryksformer

- Barnet får kendskab til forskellige værdier

Målene er nået når barnet:

- Har haft mulighed for at bruge sanserne via musik

- Har haft mulighed for at bruge sanserne via tegning


- Har mødt voksne der var aktive kulturbruger

- Er blevet præsenteret for danske traditioner og højtider

- Har haft mulighed for at møde det kulturelle gennem morgensang i kirken

- Har kendskab til forskellige papirmaterialer til udformning af kunstneriske udtryk

- Har kendskab til forskellige naturgenstande til udformning af kunstneriske udtryk

- Har kendskab til forskellige farver og skriveredskaber til udformning af kunstnerisk
udtryk

Pædagogisk læreplan for Brumbasserne og Skanbasserne i Bøvling Børnehus

I Bøvling Børnehus har vi valgt, at opbygge de pædagogiske læreplaner på følgende måde. Dagtilbudslovens § 8 er skrevet ordret ind, så alle har mulighed for at se, hvad der helt konkret bliver forlangt fra ministeriets side.

Efterfølgende er målene for hvert af de seks temaer beskrevet.

Til at arbejde med målene i praksis, har vi valgt at bruge ”progranteori” fra evalueringsinstituttet.

Afslutningsvis under hvert tema, er de ønskede kompetencer beskrevet.

Dagtilbudsloven.

§8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og for hvordan læreplanen evalueres.

Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.

Stk. 5. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje.

1) Alsidig personlig udvikling.

Målene for temaet:

- Barnet udvikler selvværd

- Barnet kan håndtere grænsesætning

- Barnet udvikler fantasi og kreative kompetencer

- Barnet viser følelser

- Barnet udvikler stillingtagen

- Barnet kan motiveres

- Barnet udvikler vedholdenhed

Målene er nået når barnet:

- Har selvværd

- Er selvhjulpen svarende til dets alderstrin

- Er tryg og glad

- Er i harmoni med sig selv

- Tør stå i midten af en rundkreds

- Tør holde fast i egne udsagn

- Viser tryghed og tillid gennem leg

- Viser tryghed og tillid ved andre end primære personer

- Kan forstå og modtage en besked

- Kender egne stærke og svage sider

- Kan sige til og fra

- Har fantasi

- Er kreativ

- Kan vise følelser

- Kan koncentrere sig

- Er nysgerrig og undersøgende

- Kan håndtere grænsesætning

- Kan tage stilling

- Kan motiveres

- Er vedholdende

- Har en personlighed

- Kan se forskel på fantasi og virkelighed

2) Sociale kompetencer.

Målene for temaet:

- Barnet kan etablere fællesskaber med andre

- Barnet kan føle og udtrykke empati

- Barnet har respekt for andre og kan indgå i sammenhæng med andre

- Barnet kender til demokratiske værdier

Målene er nået når barnet:

- Kan etablere fællesskaber med andre børn

- Kan føle og udtrykke empati

- Har respekt for andre

- Kan indgå i sammenhæng med andre

- Har kendskab til demokratiske værdier

- Oplever tryghed og tillid i relationerne til såvel børn som voksne

- Viser omsorg

- Kan aflæse verbale og nonverbale signaler

- Har en fællesskabsfølelse

- Tør spørge om at være med i en leg

- Deltager i rollelege og regellege

- Løser egne konflikter uden vold

- Kan vente på tur

- Kan til side sætte egne behov

- Kan tage hensyn til gruppens behov

- Kan vise respekt for andre

- Har lært at indgå kompromis

- Er imødekommende overfor andre

- Kan give plads til andre

3) Sproglig udvikling.

Målene for temaet:

- Barnet udvikler et godt ordforråd og en god udtale

- Barnet får kendskab til skriftsproget, rim og remser

- Barnet får kendskab til eksistensen af tal og bogstaver og hvad de bruges til

- Barnet får kendskab til IT/medier og kommunikation

Målene er nået når barnet:

- Har en alderssvarende udtale

- Har et alderssvarende ordforråd

- Kan nonverbalt udtrykke, hvad det gerne vil

- Kan opbygge sætninger

- Har kendskab til skriftsproget

- Kan tale forståelig

- Kan fortælle og genfortælle

- Kan rime og sige remser

- Udforsker sproget gennem højtlæsning, vrøvle ord, råb m. m

- Er nysgerrig og interesseret i tegn, tal, bogstaver m. m

- Har kendskab til skriftsproget

- Kan enkelte sangtekster

- Kan lytte til historie

- Kan modtage og forstå kollektive beskeder

4) Krop og bevægelse.

Målene for temaet:

- Barnet har kendskab til sundhed og ernæring

- Barnet har mulighed for fysisk aktivitet

- Barnet behersker og praktisere fin - og grov motoriske bevægelser

- Barnet kender til dagtilbuddets fysiske muligheder

- Barnet kender til lokalområdets fysiske muligheder

Målene er nået når barnet:

- Er sund at se på

- Har kendskab til dagtilbuddets fysiske muligheder

- Er blevet udfordret såvel kropslig som sanselig

- Er velernæret, har fået ernæringsrigtige måltider

- Har været med til at forberede et måltid

- Kan snakke med om sund kost

- Er blevet støttet i deres forståelse og respekt for egen kropslighed

- Kan udtrykke glæde og begejstring ved motorisk udfoldelse

- Kan udpege og sætte ord på ydre kropsdele

- Kan holde på en blyant og en saks

- Mestrer af og påklædning

- Kan kaste, gribe og sparke

- Kan gå op og ned af trapper

- Kan klatre, løbe, hoppe og balancere

- Kan koordinere øje og hånd

- Kan bruge kniv og gaffel, samt hælde vand op

- Har begyndende forståelse for personlig hygiejne

5) Natur og naturfænomener.

Målene for temaet:

- Barnet får respekt for naturen

- Barnet får kendskab til naturen

- Barnet får kendskab til miljøet

- Barnet opøver logisk tænkning

- Barnet kender til vægt

- Barnet kender til former

- Barnet kender til antal

Målene er nået når barnet:

- Har respekt for naturen

- Har oplevet naturfænomener gennem alle sanser

- Oplever naturen som rum til vilde aktiviteter

- Oplever naturen som rum til stille aktiviteter

- Har interesse i ude liv

- Ønsker at udforske naturen

- Glædes over turer i nærmiljøet

- Har sanset elementerne jord, vand, ild og luft

- Kan snakke om vejret

- Kan fortælle om årstidernes skiften

- Er opmærksom på ting i naturen

- Kan fordybe sig i og undersøge ting i naturen

- Har fået naturvidden og kan give det videre

- Har miljøkendskab

- Har kendskab til kategorier som vægt, form og antal

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

Målene for temaet:

- Barnet får mulighed for at bruge sanserne via tegning

- Barnet får mulighed for at bruge sanserne via musik

- Barnet får mulighed for at bruge sanserne via dramatik

- Barnet får mulighed for at bruge sanserne via ler, o.l.

- Barnet får kendskab til forskellige udtryksformer

- Barnet får kendskab til forskellige værdier

Målene er nået når barnet:

- Har haft mulighed for at bruge sanserne via musik

- Har haft mulighed for at bruge sanserne via tegning

- Har haft mulighed for at bruge sanserne via dramatik

- Har mødt voksne der var aktive kulturbruger

- Er blevet præsenteret for danske traditioner og højtider

- Har haft mulighed for at møde det kulturelle gennem teater

- Har haft mulighed for at møde det kulturelle gennem film

- Har haft mulighed for at møde det kulturelle gennem morgensang i kirken

- Har kendskab til forskellige papirmaterialer til udformning af kunstneriske udtryk

- Har kendskab til forskellige naturgenstande til udformning af kunstneriske udtryk

- Har kendskab til forskelligt værktøj til udformning af kunstneriske udtryk

- Har kendskab til forskellige farver og skriveredskaber til udformning af kunstneriske
udtryk

- Har kendskab til forskellige håndarbejdsmaterialer til udformning af kunstneriske
udtryk

Bøvling Børnehus

Lillebjergvej 50

7650 Bøvlingbjerg

Tlf.: 97 88 82 56