Bestyrelsen

Bestyrelsen bliver sammensat på følgende måde:

3 udpeget af forældrene på generalforsamlingen

1 udpeget af Valgmenigheds kirken
1 udpeget af Bøvling Fri- & Idrætsefterskole

For tiden består bestyrelsen af følgende
Erling Bech Poulsen, udpeget af Bøvling Valgmenighed, Formand

Janni Kæmper Jørgensen, Næstformand

Malene R. Nielsen, sekretær

Lasse Rasmussen, alm. bestyrelsesmedlem

Anita Kobberø Tandrup, udpeget af Bøvling fri- og Idrætsefterskole, alm. bestyrelsesmedlem 

,

Lederteamet fra Børnhuset deltager også i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bøvling Børnehus

Lillebjergvej 50

7650 Bøvlingbjerg

Tlf.: 97 88 82 56